[Đăng ngày: 06/02/2020]
Theo báo cáo của Cục Việc làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, kết quả tham gia và thu bảo hiểm thất nghiệp liên tục tăng qua các năm và đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tính đến tháng 11/2019 toàn quốc có 13.240.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; số tiền thu bảo hiểm thất nghiệp là 15.477 tỷ đồng.
CÁC TIN KHÁC

[Đăng ngày: 15/01/2020]
Mô hình Hỗ trợ tăng cường năng lực nhóm đồng đẳng của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và can thiệp giảm hại phòng, chống bạo lực giới và Mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng, cơ sở trợ giúp xã hội.
CÁC TIN KHÁCĐộ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,