[ Ngày tạo: 17/05/2017 ]
Các biểu mẫu về chứng thư số chuyên dùng:

1. Quyết định về việc ủy quyền Người quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Tải tại đây.

2. Văn bản đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cá nhân. Tải tại đây.

3. Danh sách đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cá nhân. Tải tại đây.

4. Văn bản đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cơ quan, tổ chức. Tải tại đây.

5. Danh sách đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cơ quan, tổ chức. Tải tại đây.

6. Văn bản đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm. Tải tại đây.

7. Danh sách đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm. Tải tại đây.

8. Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số. Tải tại đây.

9. Danh sách đề nghị thu hồi chứng thư số. Tải tại đây.

10. Biên bản giao nhận thiết bị lưu khóa bí mật. Tải tại đây.

11. Quyết định về việc thay đổi người quản lý chứng thư số. Tải tại đây.

12. Biên bản bàn giao quản lý chứng thư số. Tải tại đây.

13. Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật. Tải tại đây.
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,