[ Ngày tạo: 02/03/2017 ]
Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/ĐUK ngày 05/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 “quy định thi hành Điều lệ Đảng” và Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 “quy định thi hành Chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Ngày 16/02/2017, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 34-KH/ĐBLĐTBXH để triển khai 02 Quy định trên.
Sáng ngày 28/02/2017, Tại Hội trường Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW và Quy định số 30-QĐ/TW cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở.

Đảng viên dự Hội nghị quán triệt.
Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Thị Khánh Hương – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt triển khai thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 “quy định thi hành Điều lệ Đảng”; Đồng chí Văn Thị Thu Hà – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số và Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 “quy định thi hành Chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Đồng chí Phạm Thị Khánh Hương – UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Chiều cùng ngày, Hội nghị được nghe đồng chí Lưu Hồng Vân – Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Lưu Hồng Vân – Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Khánh Hòa.
Nhìn chung, Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định số 29-QĐ/TW; Quy định số 30-QĐ/TW; Nghị quyết Nghị Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” diễn ra nghiêm túc đúng quy định của Đảng ủy Khối. 
Sau khi học tập, Đảng ủy Sở đã đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động viết thu hoạch cá nhân. Đối với học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảng viên, công chức, viên chức và người lao động sẽ đăng ký cùng với nội dung thi đua năm 2017. Đối với nội dung Nghị quyết TW4, toàn thể đảng viên viết bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết. Đặc biệt, căn cứ nhiệm vụ, chức trách được giao của từng đồng chí để đề xuất kiến nghị những giải pháp thực hiện với tỉnh, với Sở, với cơ quan, đơn vị mình và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.
Tin, ảnh: Văn Bổ
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,