[ Ngày tạo: 22/02/2017 ]
Chiều ngày 22/02/2017, tại Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức cuộc họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp Đề án Khoa học “Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025”.
Theo Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa đặt hàng chủ trì thực hiện dạng Đề án Khoa học.

Quang cảnh cuộc họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ
(Qua tìm hiểu, nghiên cứu về khả năng và kinh nghiệm về xây dựng, thực hiện Đề án nêu trên, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nhận thấy Viện Khoa học Lao động và Xã hội là đơn vị có đầy đủ điều kiện và khả năng để thực hiện tốt Đề án. Do đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cho phép Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chọn Viện Khoa học Lao động và Xã hội là đơn vị thực hiện Đề án Khoa học. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì) 
Tại cuộc họp hội đồng, sau khi PGS TS. Nguyễn Thị Lan Hương – Nghiên cứu viên chính, Chủ nhiệm Đề án trình bày tóm tắt bản Thuyết minh đề án, các thành viên Hội đồng đã đề nghị Chủ nhiệm báo cáo giải thích thêm các nội dung trong thuyết minh đề án.
Sau khi kết thúc phần trình bày và trả lời các ý kiến của Chủ nhiệm, Hội đồng tiến hành họp bỏ phiếu, cho điểm đánh giá thuyết minh đề án. Chủ tịch Hội đồng nêu những kiến nghị của Hội đồng về thời gian thực hiện đề án; những điểm cần bổ sung, sửa đổi trong thuyết minh Đề án, các sản phẩm KH&CN chính với những chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương ứng phải đạt. 
Kết quả Đề án Khoa học “Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025” đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đồng ý đề nghị giao trực tiếp cho đơn vị chủ trì là Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và đơn vị thực hiện là Viện Khoa học Lao động và Xã hội./.
Tin, ảnh: Ngọc Thùy
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,