[ Ngày tạo: 16/04/2017 ]
Sáng ngày 14/4/2017, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2016 theo Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2016 đã được Giám đốc Sở phê duyệt thực hiện từ năm 2016 đối với 02 đề tài:
1. Đề tài “Thực trạng và giải pháp giải quyết việc làm cho người khuyết tật tại tỉnh Khánh Hòa” do ông Phạm Thái Đài làm chủ nhiệm đề tài;
2. Đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội tại các Bệnh viện trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa” do ông Võ Bình Tân làm chủ nhiệm đề tài.
Tham dự buổi kiểm tra có ông Mai Xuân Trí – Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn kiểm tra; đại diện Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch-Tài chính cùng 02 Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện đề tài.

Chủ nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ
Qua kiểm tra cho thấy đối với đề tài “Thực trạng và giải pháp giải quyết việc làm cho người khuyết tật tại tỉnh Khánh Hòa” do ông Phạm Thái Đài làm chủ nhiệm đề tài, đã triển khai cơ bản theo đúng nội dung đề cương được xây dựng, cụ thể đã hoàn thiện xong phần tổng quan và lý luận; Đã tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng về giải quyết việc làm cho người khuyết tật tại tỉnh Khánh Hòa. Đối với đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội tại các Bệnh viện trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa” do ông Võ Bình Tân làm Chủ nhiệm đề tài. Chủ nhiệm và nhóm tham gia đã thực hiện tốt các nội dung theo hợp đồng, bám sát mục tiêu, nội dung, sản phẩm và thời gian đã được phê duyệt tại Quyết định số 6723/QĐ-SLĐTBXH ngày 04/8/2016 của Giám đốc Sở.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã ghi nhận những cố gắng nỗ lực của 02 Chủ nhiệm đề tài và nhóm cộng sự trong quá trình triển khai thực hiện. Nhìn chung, 02 đề tài đã và đang được triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra. Ông Mai Xuân Trí cũng đề nghị 02 Chủ nhiệm đề tài và nhóm cộng sự tiếp tục triển khai các nội dung theo đề cương được duyệt, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, sản phẩm đề tài theo đúng thời gian đã quy định. 

Tin, ảnh: Ngọc Thùy 
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,