[ Ngày tạo: 17/12/2013 ]
Thực hiện Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện theo quy định của văn bản nêu trên. Quá trình triển khai thực hiện lưu ý một số nội dung sau:
1) Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, được áp dụng từ ngày 01/01/2014.
2) Tỉnh Khánh hòa được áp dụng mức lương tối thiểu vùng, gồm:
- Vùng II: Mức 2.400.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc thành phố Nha Trang và thành phố Cam Ranh.
- Vùng III: Mức 2.100.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa.
- Vùng IV: Mức 1.900.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.
3) Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.
4) Các doanh nghiệp căn cứ mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, điều chỉnh lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp và mức lương ghi trong hợp đồng lao động của người lao động cho phù hợp với quy định của pháp luật lao động.
Quý doanh nghiệp, đơn vị có thể tìm hiểu văn bản quy định nêu trên, truy cập vào Website: www.chinhphu.vn hoặc www.molisa.gov.vn 
Đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Khánh Hòa để trao đổi, giải quyết./.
Phòng LĐTL-BHXH
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,