[ Ngày tạo: 13/03/2017 ]
Thực hiện quy định Quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, chiều ngày 10/3/2017, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (TB&XH) đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chuyên ngành Xét duyệt đề cương đề tài KH&CN cơ sở đối với đề tài “Công tác xã hội hỗ trợ điều trị cho người nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Khánh Hòa” do ông Phạm Đức Tân - Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội làm chủ nhiệm đề tài.
Chủ nhiệm đề tài báo cáo thuyết minh đề cương đề tài
Đề tài “Công tác xã hội hỗ trợ điều trị cho người nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Khánh Hòa”, được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt theo Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017.
Với Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp ứng dụng khoa học về công tác xã hội trong hỗ trợ điều trị cho người nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Khánh Hòa. Yêu cầu đối với sản phẩm ngoài 02 báo cáo chuyên đề về Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp thì phải có ít nhất một mô hình ứng dụng công tác xã hội trong hỗ trợ điều trị cho người nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Khánh Hòa.
Các thành viên hội đồng đã nhận xét, đánh giá thuyết minh đề cương đề tài theo các tiêu chí quy định về đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở (Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích và luận giải nêu bật sự cần thiết triển khai thực hiện đề tài; nội dung nghiên cứu; cách tiếp cận, phương pháp triển khai thực hiện; mức độ đầy đủ và phù hợp của các sản phẩm đề tài so với yêu cầu; khả năng ứng dụng và tác động của các kết quả; tính khả thi của phương án tổ chức thực hiện; Mức độ xác thực của tổng dự toán kinh phí và tính hợp lý trong việc bố trí kinh phí). Hội đồng ghi nhận các nỗ lực cố gắng của Chủ nhiệm đề tài và góp ý những nội dung cần phải điều chỉnh, bổ sung trong thuyết minh đề cương đề tài để đảm bảo yêu cầu mục tiêu theo Quyết định của UBND tỉnh.
Hội đồng thống nhất nhận xét, đánh giá cho điểm đề tài đủ điều kiện để kiến nghị Giám đốc Sở phê duyệt cho triển khai thực hiện./.
Tin và ảnh: Ngọc Thùy
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,