[ Ngày tạo: 17/08/2017 ]
Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 10/7/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), ngày 02/8/2017, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 179-KH/ĐBLĐTBXH để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.
Sáng ngày 11/8/2017, Tại Hội trường Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Tổng số có 142/158 đảng viên tham dự. 
Hội nghị được nghe đồng chí Lưu Hồng Vân – Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đó là:
1. Nghị quyết số 10-NQ/TW này 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường XHCN.
2. Nghị quyết số 11-/NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.
3. Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Đồng chí Lưu Hồng Vân – Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Khánh Hòa quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Nhìn chung, Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) diễn ra nghiêm túc đúng quy định của Đảng ủy Khối. 
Sau khi học tập, Đảng ủy Sở đã đề nghị toàn thể đảng viên trong Đảng bộ viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết. Đặc biệt, căn cứ nhiệm vụ, chức trách được giao của từng đồng chí để đề xuất kiến nghị những giải pháp thực hiện với tỉnh, với Sở, với cơ quan, đơn vị mình và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. 
Một số hình ảnh tại Hội nghị:Tin: Văn Bổ 
Ảnh: Lê Anh
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,