[ Ngày tạo: 17/05/2017 ]
Các phần mềm hỗ trợ ký số:

1. Trình điều khiển thiết bị lưu khóa (E-Token). 32 bit       64 bit

2. Phần mềm ký số vSignPDF.  32 bit 64 bit

3. Phần mềm Nitro Pro 9 chỉnh sửa tệp PDF.       32 bit 64 bit
(key Nitro Pro 9: key nitro.txt)
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,