[ Ngày tạo: 18/08/2012 ]
Tên đơn vị: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA
Trụ sở chính: 56 Lê Quí Đôn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: 0583.510199  Fax: 0583.510200 
Website: http://vieclamkhanhhoa.com.vn 
Email: ttgtvlkh@yahoo.com.vn
Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Khả
Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa do UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định đổi tên từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa, là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định hiện hành, hoạt động trên lĩnh vực xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.
Chức năng, nhiệm vụ: 
Trung tâm Giới thiệu Việc làm Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp công hoạt động trên lĩnh vực lao động-xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động. Có nhiệm vụ chủ yếu:
- Tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động.
- Giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
- Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động, bao gồm : nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động của vùng và cả nước.
- Đào tạo, giáo dục định hướng và giới thiệu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
- Tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho lao động tỉnh Khánh Hòa bao gồm: tiếp nhận hồ sơ đăng ký thất nghiệp, xem xét, xử lý và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định; Thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Quyền hạn :
- Ký kết các hợp đồng cung ứng lao động, giới thiệu việc làm và dạy nghề, học nghề.
- Khai thác các thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề từ cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức.
- Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm đã giới thiệu hoặc cung ứng lao động.
- Tư vấn về học nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động.
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc và tập huấn nghề cho người lao động.
- Liên kết với các cơ sở sản xuất, Trung tâm dạy nghề khác, Trường dạy nghề, Trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học trong và ngoài nước để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng nghề theo quy định của pháp luật.
- Chủ động quản lý và sử dụng các nguồn tài chính theo quy định hiện hành về chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu và được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Trung tâm Giới thiệu Việc làm Khánh Hòa vừa được Tỉnh và Cục Việc làm-Bộ Lao động-TBXH đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đảm bảo công năng. Dự án đầu tư Sàn Giao dịch việc làm đang được triển khai mua sắm trang thiết bị. Dự kiến vào trung tuần tháng 9 năm 2012 sẽ chính thức đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy, phát triển thị trường lao động tỉnh Khánh Hòa theo hướng tích cực, tăng năng lực cạnh tranh.
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,