[ Ngày tạo: 25/07/2012 ]
I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:
Tên đơn vị: TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA
Địa điểm: Số 06 Phạm Văn Đồng – phường Vĩnh Phước – Tp.Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà
Điện thoại: 058.3832530- 3832531-3541463 Fax: 058.3834852
Email: ttddcsncckhanhhoa@gmail.com

Nhằm thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với nước của tỉnh nhà được thiết thực và ngày càng hiệu quả hơn, theo đề nghị của Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, vào tháng 8 năm 1996 Bộ trưởng Bộ Lao động Thương và Xã hội ra quyết định số 1066/LĐTBXH- QĐ phê duyệt dự án khả thi “ Trung tâm Phục hồi sức khỏe Người có công tỉnh Khánh Hòa” với quy mô xây dựng điều dưỡng 100 giường, giai đoạn I xây dựng 65 giường với tổng dự toán 6,998 tỷ đồng. Sau hơn 3 năm xây dựng, Trung tâm được khánh thành đưa vào hoạt động theo quyết định số 4271/2001/QĐ-UB ngày 04/12/2001 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Để nâng cao hiệu quả công tác Điều dưỡng và chăm sóc Người có công Khánh Hòa tỉnh nhà và các tỉnh bạn, ngày 09/12/2008 Ủy Ban Nhân dân tỉnh ra quyết định hợp nhất Nhà Dưỡng Lão và An dưỡng tỉnh và Trung tâm Phục hồi sức khỏe Người có công tỉnh, thành Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công tỉnh Khánh Hòa theo quyết định số 3022/QĐ-UBND ngày 09/12/008.

Trung tâm Điều dưỡng và chăm sóc Người có công Khánh Hòa hoạt động ở 02 địa điểm:
- Địa điểm chính đặt tại số 06 đường Phạm Văn Đồng - phường Vĩnh Phước – Tp.Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà, thực hiện nhiệm vụ Điều dưỡng luân phiên cho Người có công và tổ chức các dịch vụ như lưu trú, ăn uống, hội nghị trên cơ sở vật chất và thời gian phòng nhàn rỗi, có khối nhà 7 tầng gồm 43 phòng nghỉ cho phép điều dưỡng mỗi đợt 120 người, 02 hội trường với sức chứa 300 người và khối nhà ăn có khả năng phục vụ 250 khách. 
- Địa điểm thứ hai tại số 03 đường Thủy Xưởng – phường Phương Sơn - Tp. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa, là Nhà Dưỡng lão và An dưỡng, nơi nuôi dưỡng Người có công với cách mạng cô đơn không người thân chăm sóc. Có tổng diện tích sàn 222,6 m2 , cở sở hạ tầng gồm 2 dãy nhà ở cấp 4, và dãy nhà 2 tầng, với 20 phòng ở, có thể tiếp nhận nuôi dưỡng 40 người.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

1. Về chức năng:
Trung tâm thực hiện chức năng tổ chức nuôi dưỡng Người có công cô đơn không có người thân chăm sóc đến cuối đời và tiếp nhận điều dưỡng luân phiên Người có công với cách mạng của tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh bạn theo Pháp lệnh ưu đãi người người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; cán bộ Tiền khởi nghĩa; gia đình liệt sĩ; thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; bị nhiễm chất độc hóa họ;, người có công giúp đỡ cách mạng.
Tổ chức dịch vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng Người có công còn người thân chăm sóc, đối tượng khác theo yêu cầu và dịch vụ phục vụ theo năng lực của Trung tâm tạo nguồn kinh phí tự trang trãi tiền công cho nhân viên ngoài quỹ lương ngân sách nhà nước; đồng thời tái đầu tư, duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất, tài sản và hỗ trợ đời sống cán bộ nhân viên.
Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công Khánh Hòa có đầy đủ tư cách pháp nhân, được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa và được sử dụng con dấu riêng. Được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định 43/CP.

2. Về nhiệm vụ:
- Tổ chức tiếp nhận nuôi dưỡng Người có công theo Quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa; Tổ chức tiếp nhận và điều dưỡng luân phiên cho Người có công với cách mạng của tỉnh và các tỉnh bạn theo kế hoạch.
- Tổ chức hướng dẫn luyện tập các phương pháp điều dưỡng kết hợp dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe hợp lý để nâng cao sức khỏe cho từng đối tượng.
  - Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan thắng cảnh cho các đối tượng trong thời gian nuôi dưỡng, điều dưỡng tại Trung tâm.
  - Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh, phòng Lao động-Thương binh Xã hội huyện, thị xã và thành phố trong việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách liên quan đến Người có công đang nuôi dưỡng, điều dưỡng tại Trung tâm.
- Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu theo chức năng để tạo nguồn thu bổ sung kinh phí chi trả tiền lương, tiền công viên chức và nhân viên đơn vị và tái đầu tư duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp thiết bị phục vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng.
- Quản lý trang bị, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các nguồn kinh phí, công sản, tài sản cơ quan theo đúng quy định của Nhà nước nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng Người có công tại Trung tâm.
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức và nhân viên. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Dưỡng lão viên, Điều dưỡng viên và cán bộ, viên chức nhân viên tại Trung tâm.

3. Cơ cấu bộ máy tổ chức:
Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công Khánh Hòa có Ban giám đốc và 03 phòng chuyên môn, trong mỗi phòng chuyên môn có các tổ phục vụ chuyên trách.
a. Lãnh đạo Trung tâm:
  Ông: Lê Vinh Lợi
Chức vụ:Giám đốc 
   Bà: Võ Thị Thanh Tùng
Chức vụ: Phó giám đốc
   Bà: Đặng Thị Thủy Tiên
Chức vụ: Phó giám đốc

b. Các Phòng chuyên môn gồm :
1. Phòng Tổ chức - Tổng hợp - Hành chính
Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Trung tâm phân công phụ trách phòng
+ Các chức danh Kế toán, Thủ quỹ, Thủ kho, Văn thư, tổ Bàn- Bếp, Lễ tân.

2. Phòng Y tế chăm sóc sức khỏe, gồm có:
Bà Trần Thị Thu Hoanh – Phó trưởng phòng
+ Các chức danh Y tế, tổ Buồng, tổ Dưỡng lão.

3. Phòng Phục vụ.
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Trưởng phòng
+ Các chức danh Tổ chức, Tổng hợp, Hướng dẫn, Lái xe, Kỹ thuật, Bảo vệ, Tạp vụ.

III. NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC:
Trong quá trình hoạt động hằng năm được Bộ Lao động-TBXH và UBND tỉnh, trực tiếp là Sở Lao động Thương binh và Xã hội luôn quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ về kinh phí, cùng với sự nổ lực tích lũy nguồn của Trung tâm từng bước bổ sung trang bị, nâng cấp thêm phương tiện, dụng cụ phục vụ đáp ứng yêu cầu hoạt động nuôi dưỡng, điều dưỡng và dịch vụ. Trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và tình cảm cách mạng đội ngũ cán bộ, nhân viên luôn được bồi dưỡng, xây dựng được uy tín và sự tin yêu của đối tượng và của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, các tỉnh và Trung ương.
Về cơ sở vật chất phục vụ điều dưỡng, khi mới vào hoạt động có 30 phòng với 65 gường trong quá trình tu bổ, sửa chữa đưa hết không gian tầng 8 và khoảng đất trống thành 43 phòng nghỉ, cho phép tiếp nhận điều dưỡng mỗi đợt 120 người. Cải tạo nâng cấp khối nhà ăn thành hội trường có sức chứa 100 ghế ngồi; khối phòng tập vật lý trị liệu đa năng cho phép phục vụ mỗi lượt 10 người, xây mới khối nhà ăn, nhà bếp có thể phục vụ 250 người/ lượt. Trang bị mới thêm phương tiện nghe, nhìn, máy nước nóng, máy điều hòa nhiệt độ… nâng tổng giá trị tài sản từ 7 tỷ đồng năm 2001 lên14,069 tỷ đồng năm 2011.
Về thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng 10 năm qua đã tiếp nhận 498 đợt, với 28.284 người có công của 21 tỉnh, có 288 lão thành cách mạng, 776 cán bộ tiền khởi nghĩa, 67 anh hùng lực lượng vũ trang, 581 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 14.205 thương binh, bệnh binh và 11.824 người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, người hoạt đông kháng chiến bị địch bắt tù đầy…trong đó, điều dưỡng 93đợt với 4.535 người có công tỉnh nhà.Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Trung tâm luôn có sự nỗ lực không ngừng, xây dựng được uy tín và sự tin cậy đối với các địa phương trong và ngoài tỉnh, năm 2001 tiếp nhận điều dưỡng 15 đợt, với 731 người. Số lượng các địa phương và đối tượng về Trung tâm điều dưỡng tăng lên hàng năm luôn vượt kế hoạch tỉnh và Bộ LĐTBXH giao hàng năm là 1.200 người. Năm 2006 tăng gấp 5 lần so năm 2001, tiếp nhận điều dưỡng 56 đợt, với 3.315người của 15 tỉnh bạn. Năm 2007, 2008, 2009 là những năm Trung tâm mở rộng quan hệ liên tục tiếp nhận điều dưỡng từ 3.333 đến 4.226 người có công của 21 tỉnh thành.
Về Chăm sóc sức khỏe cho Điều dưỡng viên được Trung tâm phối hợp với bệnh viện Đa khoa Tỉnh cử y bác sỹ về khám, kiểm tra, theo dõi sức khỏe, thể trạng chặc chẽ suốt trong thời gian điều dưỡng, nuôi dưỡng từ việc nghỉ ngơi, sinh hoạt, tham quan và xử lý kịp thời những trường hợp cấp cứu. Đối tượng sau điều dưỡng sức khỏe, thể trạng có cải thiện đáng kể, tỷ lệ tăng cân chiếm trên 85%.
  Thời gian qua được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức của tỉnh nhà, Bộ LĐ-TBXH, các Vụ, Cục Người có công, và đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Khánh Hòa; sự năng động, trách nhiệm và nhiệt tình, tính chịu thương, chịu khó của cán bộ, công nhân viên Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công qua các thời kỳ, nên các hoạt động ngày được hoàn thiện và không ngừng phát triển, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước TW và tỉnh, đặc biệt có đồng chí Nông Đức Mạnh – nguyên Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Ngân trong các đợt về Tỉnh Khánh Hòa công tác đã đến thăm và động viên Dưỡng lão viên.
  Nhân các dịp Lễ, tết hằng năm đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, các ngành trong tỉnh, các tổ chức doanh nghiệp …đến thăm hỏi chia sẽ, tặng phương tiện sinh hoạt như máy giặt, tivi, tủ lạnh, ghế đá, “Áo lụa tặng già”…

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN
Qua phong trào thi đua đơn vị đã được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” 4 năm liền (2008-2011); được tặng “Cờ thi đua xuất sắc, dẫn đầu ngành Lao động –TBXH” năm 2008, 2009.
UBND tỉnh tặng danh hiệu “Cơ quan văn hóa” 6 năm liền (2005 - 2010). Bộ Lao động – TBXH tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2008, 2011. Ngoài ra, đơn vị được nhận nhiều Bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh; Sở Lao động – TBXH; Liên đoàn Lao động tỉnh; Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa.
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,