[Đăng ngày 17/09/2016]
Qua thời gian đầu bỡ ngỡ vì phương thức giải quyết thủ tục mới quá hiện đại, chưa từng được tiếp cận, đến nay số lượng hồ sơ trực tuyến đã tiếp nhận, giải quyết thành công tại tỉnh Khánh Hòa là trên 4.034 hồ sơ, tiêu biểu là các lĩnh vực: văn hóa thể thao: 761; nông nghiệp: 1.405; công thương: 687; giao thông vận tải: 171; thông tin và truyền thông: 50; cấp mã số quan hệ ngân sách, mã số dự án: 76. UBND thành phố Nha Trang đã giải quyết 40, tại UBND huyện Vạn Ninh đã giải quyết 30 hồ sơ. Hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh mặc dù vừa mới triển khai cũng đã giải quyết thành công gần 30 hồ sơ.

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,