[Đăng ngày 25/04/2018]
Sáng ngày 24/4/2018, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cơ sở đối với đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội tại các Bệnh viện trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa” do Ông Võ Bình Tân – Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội làm chủ nhiệm đề tài.
[Đăng ngày 11/04/2018]
Ngày 07 tháng 4 năm 2018, tại Cơ sở Cai nghiện ma túy Khánh Hòa (Khánh Bình – Khánh Vĩnh) đã tổ chức hội thảo đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở “Công tác xã hội hỗ trợ điều trị cho người nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Khánh Hòa” do Ths. Phạm Đức Tân - Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy Khánh Hòa làm chủ nhiệm đề tài.
[Đăng ngày 30/03/2018]
Chiều ngày 27 tháng 3 năm 2018, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2017 đối với đề tài: “Công tác xã hội hỗ trợ điều trị cho người nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Khánh Hòa” do Ông Phạm Đức Tân - Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy Khánh Hòa làm Chủ nhiệm đề tài.
[Đăng ngày 05/02/2018]
Ngày 25/01/2018, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội thảo đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội tại các Bệnh viện trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa” do Ths. Võ Bình Tân - Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm chủ nhiệm đề tài.
[Đăng ngày 24/12/2017]
Ngày 07/12/2017, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp Hội đồng đánh giá công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2017. Tham dự buổi đánh giá có các thành viên Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các tác giả đề tài sáng kiến.
[Đăng ngày 27/08/2017]
Chiều 22/8/2017, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở đối với đề tài “Thực trạng và giải pháp giải quyết việc làm cho người khuyết tật tại tỉnh Khánh Hòa” do ThS.Phạm Thái Đài – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính làm chủ nhiệm.
[Đăng ngày 17/07/2017]
Ngày 12/7/2017, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp Hội đồng đánh giá công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2016 - 2017 của Khối thi đua dạy nghề.
123

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,