[ Ngày tạo: 16/09/2014 ]

1. Giám đốc Sở: TS Lê Hữu Thọ
- Phụ trách chung
- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; Công tác văn phòng; Công tác kế hoạch – tài chính; Công tác xây dựng cơ bản của ngành; Chỉ đạo công tác Phòng chống tệ nạn xã hội; Công tác Thanh tra; Các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia; Công nghệ thông tin; Xã hội hóa; Cải cách hành chính; Hợp tác quốc tế.
- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ sở; Chủ tịch Hội đồng nâng lương, nâng ngạch của sở.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
+ Văn phòng Sở
+ Phòng Kế hoạch – Tài chính
+ Thanh tra sở
+ Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội
+ Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội
+ Làng trẻ em SOS Nha Trang
- Theo dõi các Phòng LĐTB&XH địa phương: Thành phố Nha Trang, Thị xã Ninh Hòa.

2. Phó Giám đốc Sở: Ông Mai Xuân Trí
- Thường trực, điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc đi công tác
- Người phát ngôn Cơ quan Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
- Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực việc làm – An toàn lao động, Dạy nghề; Lao động – Tiền lương - Bảo hiểm xã hội.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
+ Phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội
+ Phòng Dạy nghề
+ Phòng Việc làm – An toàn lao động
+ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Khánh Hòa
+ Các Trường, Trung tâm Dạy nghề thuộc sở
+ Trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang
- Theo dõi các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực việc làm, dạy nghề thuộc phạm vi trách nhiệm của sở.
- Theo dõi các trường, trung tâm, cơ sở dạy nghề ngoài công lập hoạt động trên địa bàn tỉnh.
- Theo dõi các phòng LĐTB&XH địa phương: TP.Cam Ranh; huyện Khánh Sơn

3. Phó Giám đốc Sở: Bà Trịnh Thị Hợp
- Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực Chính sách người có công; lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em; công tác của các Hội quần chúng; Bình đẳng giới; 
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
+ Phòng Người có công
+ Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công
+ Phòng Bảo vệ Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới
+ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa
+ Câu Lạc bộ Hưu trí
+ Các Hội quần chúng do Sở bảo trợ: Hội những người kháng chiến chống mỹ; Hội bảo vệ quyền trẻ em Khánh Hòa; Hội bệnh nhân bị nhiễm chất độc da cam; Hội tù chính trị yêu nước; Hội Thanh niên xung phong.
- Theo dõi các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em; Lĩnh vực chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc phạm vi trách nhiệm của sở.
- Theo dõi các phòng LĐTB&XH địa phương: Huyện Vạn Ninh, huyện Diên Khánh.

4. Phó Giám đốc Sở: Ông Võ Bình Tân
- Trực tiếp chỉ đạo Công tác bảo trợ xã hội; Các tổ chức Hội xã hội do Sở bảo trợ.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
+ Phòng Bảo trợ xã hội
+ Trung tâm Bảo trợ xã hội
+ Trung tâm Công tác Xã hội   
+ Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Công tác Xã hội Thị xã Ninh Hòa;
+ Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh Khánh Hòa  
+ Các tổ chức Hội xã hội do Sở bảo trợ: Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo; Ban đại diện người cao tuổi.
- Theo dõi các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở.
- Theo dõi các Phòng LĐTB&XH địa phương: Huyện Khánh Vĩnh, huyện Cam Lâm.

CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,