[ Ngày tạo: 15/09/2014 ]

1. Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Văn Danh
- Phụ trách chung và chỉ đạo điều hành toàn bộ các hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ tài khoản Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa.
- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; công tác văn phòng; công tác kế hoạch – tài chính; công tác xây dựng cơ bản của Ngành; chỉ đạo công tác Phòng chống tệ nạn xã hội; công tác thanh tra; các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia; công nghệ thông tin; xã hội hóa; công tác ISO và công tác cải cách hành chính; công tác phòng chống tham nhũng; hợp tác quốc tế.
- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ sở; Chủ tịch Hội đồng nâng lương, nâng ngạch của Sở.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
+ Văn phòng Sở;
+ Phòng Kế hoạch – Tài chính;
+ Thanh tra Sở;
+ Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội ;
+ Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Khánh Hòa;
- Theo dõi các Phòng LĐTBXH địa phương: Thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa.

2. Phó Giám đốc Sở: Ông Mai Xuân Trí
- Thường trực, điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc đi công tác.
- Người phát ngôn Cơ quan Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực việc làm – An toàn lao động, Dạy nghề; Lao động – Tiền lương - Bảo hiểm xã hội.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
+ Phòng Lao động, Tiền lương – Bảo hiểm xã hội;
+ Phòng Dạy nghề;
+ Phòng Việc làm – An toàn lao động;
+ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Khánh Hòa;
+ Các Trường trung cấp nghề, Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa;
+ Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang.
- Theo dõi các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực việc làm, dạy nghề thuộc phạm vi trách nhiệm của sở.
- Theo dõi các trường, trung tâm, cơ sở dạy nghề ngoài công lập hoạt động trên địa bàn tỉnh.
- Theo dõi các phòng LĐTBXH địa phương: Thành phố Cam Ranh; huyện Khánh Sơn

3. Phó Giám đốc Sở: Bà Trịnh Thị Hợp
- Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực Chính sách người có công; lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em; Bình đẳng giới.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
+ Phòng Người có công;
+ Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công Khánh Hòa;
+ Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới;
+ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa;
+ Các Hội quần chúng do Sở bảo trợ: Hội Người kháng chiến; Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin; Hội chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày; Hội cựu thanh niên xung phong; Chi hội bảo vệ quyền trẻ em Khánh Hòa …
- Theo dõi các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em; Lĩnh vực chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở.
- Theo dõi các phòng LĐTBXH địa phương: Huyện Vạn Ninh, Huyện Diên Khánh.

4. Phó Giám đốc Sở: Ông Võ Bình Tân
- Trực tiếp chỉ đạo Công tác bảo trợ xã hội; Công tác giảm nghèo; Các tổ chức Hội xã hội do Sở bảo trợ.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
+ Phòng Bảo trợ xã hội;
+ Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa;
+ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa;
+ Trung tâm Bảo trợ xã hội, Chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh Khánh Hòa;
+ Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội thị xã Ninh Hòa;
+ Làng trẻ em SOS Nha Trang;
+ Các tổ chức Hội xã hội: Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo; Ban đại diện người cao tuổi; Hội người mù; Ban Công tác Người khuyết tật tỉnh…
- Theo dõi các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở.
- Theo dõi các Phòng LĐTBXH địa phương: huyện Khánh Vĩnh, huyện Cam Lâm.

CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,