[ Ngày tạo: 10/11/2015 ]
TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KHÁNH HÒA

LÃNH ĐẠO SỞ:

1. Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Danh
Điện thoại: 058.3822206
Email: nvdanh@khanhhoa.gov.vn

2. Phó Giám đốc: Ông Mai Xuân Trí
Điện thoại: 058.3816085
Email: mxtri@khanhhoa.gov.vn

3. Phó Giám đốc: Bà Trịnh Thị Hợp
Điện thoại: 058.3822504
Email: tthop@khanhhoa.gov.vn

4. Phó Giám đốc: Ông Võ Bình Tân
Điện thoại: 058.3563397
Email: vbtan@khanhhoa.gov.vn

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng Sở:
Bà: Nguyễn Vũ Minh Thư - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 058. 3828942
Email: nvmthu@khanhhoa.gov.vn

Bà Trần Thị Ngọc Thùy - Phó Chánh văn phòng
Điện thoại: 0583 822360
Email: ttnthuy@khanhhoa.gov.vn

2. Thanh tra Sở: 
Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Chánh Thanh Tra
Điện thoại: 058.3811523
Email: ntth.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

Ông Đỗ Hữu Thái - Phó Chánh Thanh tra
Điện thoại: 058.3811523
Email: dhthai@khanhhoa.gov.vn

3. Phòng Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em và Bình đẳng giới
Bà Lê Thị Ngọc Sương - Trưởng phòng Điện thoại: 058. 3818528 Email: ltnsuong@khanhhoa.gov.vn
4. Phòng Việc làm – An toàn Lao động:
Ông: Nguyễn Thành Sơn - Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng.
Điện thoại: 058 3820171
Email: ntson.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
Ông Phạm Thái Đài - Trưởng phòng
Điện thoại: 058.3817700
Email: ptdai@khanhhoa.gov.vn

Bà Phạm Thị Thu Vân – Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng
Điện thoại: 058.3817700
Email: pttvan@khanhhoa.gov.vn

6. Phòng Bảo trợ Xã hội:
Ông Đinh Văn Dũng – Trưởng phòng
Điện thoại: 058.3811159
Email: dvdung@khanhhoa.gov.vn

Ông Trần Thanh Trí - Phó trưởng phòng
Điện thoại: 058.3811159
Email: tttri.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

7. Phòng Dạy nghề:
Ông Văn Đình Tri – Trưởng phòng
Điện thoại: 058.3817707
Email: 

Ông Trần Minh Đức – Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 058.3817707
Email: tmduc@khanhhoa.gov.vn

8. Phòng Lao động – Tiền lương và Bảo hiểm Xã hội:
Ông Văn Công Minh – Trưởng phòng
Điện thoại: 058.3822493
Email: vcminh@khanhhoa.gov.vn Ông Hứa Văn Nam - Phó trưởng phòng
Điện thoại: 058. 3822493
Email: hvnam@khanhhoa.gov.vn
9. Phòng Người có công:
Bà Dương Thị Chính – Quyền Trưởng phòng
Điện thoại: 058.3822578
Email: dtchinh@khanhhoa.gov.vn

Ông Nguyễn Văn Bổ – Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 058.3822578
Email: nvbo@khanhhoa.gov.vn
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,