[ Ngày tạo: 13/08/2012 ]
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI ngày 29/6/2006.
Luat Bao hiem xa hoi.doc
Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
NĐ 152.doc
Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP 03/2007/TT-BLĐTBXH.
Thong_tu_03_huong_dan_ND_152__30[1].01.2007_.doc
Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.
NĐ 68.doc
Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 của Liên bộ Quốc Phòng, Công an, Lao động – Thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện một số của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP.

Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện 190/2007/NĐ-CP.

Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP.
TT 02 huong dan ND 190.doc
Nghị định số 83/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động.
ND83.2008.doc
Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH – BTC – NHNN ngày 18/02/2008 của Liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh.
TTLT3BTC1 buoc trich tien tu tien gui.doc
Nghị định số 143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, đủ điều kiện nghỉ hưu.
ND 143.doc
QUYẾT ĐỊNH số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 Về việc tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước đúng hạn. 
QD107TTG xuat canh ko ve nuoc dung han.doc
THÔNG TƯ SỐ 24 /2007/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2007 H¬ướng dẫn tính thời gian để hư¬ởng chế độ bảo hiểm xã hộitheo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ.
Thong tu 24 HD QĐ 107.doc
NGHỊ ĐỊNH 122 /2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 Về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.
ND122CP.doc
THÔNG TƯ 03 /2009/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 12 năm 2008 Hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP của Chính phủ
TT 03 2009.doc
THÔNG TƯ 01 /2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/1/2009 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ.
TT 01 2009 Hd ND 83.doc
THÔNG TƯ 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 HƯỚNG DẪN VIỆC GIÁM ĐỊNH MỨC SUY GIẢM KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC.

NGHỊ ĐỊNH số 86/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
ND86CP1.DOC
ND86CP2.DOC
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,