[ Ngày tạo: 12/08/2012 ]
Nghị định số 19/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày28/02/2005 Qui định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của Tổ chức Giới thiệu Việc làm.

Thông tư số 20 /2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ- CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm 
Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05/6/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày28/02/2005 Qui định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của Tổ chức Giới thiệu Việc làm.
Thông tư số 27/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 Sửa đổi, bổ sung, Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngyà 22/6/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày28/02/2005 Qui định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của Tổ chức Giới thiệu Việc làm và Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05/6/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP.
Thông tư số 27-2008.doc

- Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/2/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ ban hành quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;
TT07.2015.pdf

- Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ ban hành quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;
ND 52.2014.ND.CP ngay 23-5-2014 hieu luc 15-7-2014.pdf

- Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ ban hành quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm;
ND 196 CP ngay.pdf

CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,