[ Ngày tạo: 30/07/2012 ]
- Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015.
Quyetdinh09.2011.QD-TTg.pdf

- Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.
Nghiquyet80.NQ-CP.pdf

- Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định hỗ trợ trực tiếp chi người dân thuộc hộ nghèo ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa.

- Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 07/4/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Nghiquyet05.2011.NQ-HDND.doc
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,