[ Ngày tạo: 06/08/2012 ]
Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác An toàn - Vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012 hướng dẫn việc khai báo điều tra thống kê và báo cáo tai nạn lao động

Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ

Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 27/9/2013 Quy định tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp

Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14/11/2011 Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Nghị định số 06/CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều của Bộ luật Lao động Về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Thông tư số 09/TT- LB ngày 13/4/1995 của liên bộ lao động - thương binh và xã hội - y tế quy định chi tiết các điều kiện lao động có hại và các công việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên
Nghị định số 23/CP ngày 18/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ.
Thông tư Liên tịch số 29/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 28/12/2000 Quy định danh mục nghề, công việc người bị nhiễm HIV-AID không được làm
Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2003 Hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Thông tư số 15/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ
Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Quyết định số 2013/2005/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 
Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
Thông tư Liên tịch số 01/2007/TTLT/ BLÐTBXH-BCA-VKSNDTC ngày 12/01/2007 Hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ Tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm.
Thông tư Số: 03/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19/01/2010 Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và Hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất
Nghị định số 47/2010/NDD-CP ngày 06/5/2010Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động. 
Thông tư số 37/2010/TT-BLĐTBXH ngày 22/12/2010 Hướng dẫn điều kiện, thủ tục đăng ký, chỉ định tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.
Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14/11/2011 Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Thông tư số 33/2011/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2011Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng
Thông tư liên tịch số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT ngày 28/12/2011 Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi
Thông tư số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012 Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động
Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30/5/2012 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,