LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Chú ý: Lịch này đã được bổ sung)
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Bắt đầuNội dungChủ trìThực hiệnChuẩn bịĐịa điểm
Thứ hai 17/06
07:00tham dự Hội thảo Đề án xác định tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi.UB Dân tộcA. Dũng (TP BTXH-TE-BĐG)Phan Thiết, Bình Thuận
08:00Họp triển khai hoạt động tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng Công đoàn viên chức tỉnhChủ tịch CĐCS Sở KHCNA Đài - PCTCĐCS, A Lương - UVBCH CĐCSHội trường Sở Khoa học và công nghệ
08:15Họp báo cáo về các đề án chăm sóc các đối tượng tự nguyện
A.Tân(PGĐ), P.BTXH Phòng họp 2, VP UBND tỉnh
14:00Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2019 Công đoàn Khối các Sở quản lý nhà nướcChủ tịch CĐCS Sở KHCN - Trưởng khối thi đua Công đoàn Khối các Sở quản lý nhà nước.A Đài - PCTCĐCS, A Hưng - UVBTV CĐCSHội trường Sở KHCN
14:30Họp báo cáo đề xuất chưa sáp nhận Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp váo trường Trung cấp nghề tại Tp Cam Ranh và thị xã Ninh HoàA.Tri(PGĐ),P.GDNN, Trường TCN: Cam Ranh, Ninh Hòa Phòng họp 2, VP UBND tỉnh
Thứ ba 18/06
07:00Tham dự tập huấn cải cách hành chính năm 2019 (Từ 18 - 20/6)C. Thùy- PCVP; C. ĐiểmPhòng Hội nghị, tầng 6, Ks Luxury, 24 Trần Phú
08:00Dự họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa họcA.Tân(PGĐ), A.Tri(PGĐ)Phòng họp tầng 4-Sở KHCN
08:00Tập huấn trợ giúp xã hội đối với bệnh nhân lao/lao kháng thuốcCục BTXHCục BTXH, Bệnh viện Lao phổi, TTCTXH và CTVCTXH.ks Châu Loan, đường Mai Xuân Thưởng
08:00Kiểm tra công tác cho thuê tài sản tại Trường Trung cấp Kinh tếA Tri - PGĐA Tri - PGĐ; A Đức - P. GDNN; C Vân, C Uyên Trường Trung cấp Kinh tế
14:00Sơ kết Khối thi đua Văn phòng Sở 6 tháng đầu năm 2019Phòng KHTCA Danh - GĐS, Lãnh đạo Sở; Trưởng hoặc phó phòng chuyên môn, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Chi cục PCTNXH., Đại diện BCH Công đoàn CSTV VPS, Đại diện BCH CĐ CC PCTNXH, Đại diện BCH CĐ Thanh niên VPSHội trường A
Thứ tư 19/06
07:00Tham dự Khóa tập huấn về đánh giá tác động chính sách về xã hội và giới ( ngày 19 -20/6)Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hộiA Tân - PGĐ Sở; C Loan PTP BTXH-TE-BĐG; A Toàn Phòng BTXH-TE-BĐGKhách sạn Liberty Central Nha Trang - 09 Biệt Thự, Lộc Thọ, Nha Trang
07:00Tham dự Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hộiA. Tri (PGĐS); phòng LĐVL Khách sạn Liberty Central Nha Trang, số 9 Biệt Thự, Nha Trang
08:00Họp giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Văn ĐãC. Trang (PGĐ Sở), Thanh tra Sở, P.NCC , các ngành có liên quan Hội trường A
08:30Lễ ký kết hợp tàc đào tạo với doanh nghiệp năm 2019A.Tri(PGĐ)Hời trường tầng 4-Trường CĐ Du lịch Nha Trang
14:00Làm việc với trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hộiA. Tân (PGĐS)A. Tân (PGĐS); VP; P. KH-TC; P. BTXH-TE-BĐG; P. GDNN; Chi cục PCTNXH Hội trường A
Thứ năm 20/06
07:30Sơ kết 6 tháng đầu năm Khối Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố.A Danh - GĐSA Danh - GĐS, Lãnh đạo Sở; Trưởng/ phó các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở, Chi cục PCTNXHHội trường A
07:30Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT và TKCN 218, triển khai nhiệm vụ thời gian tớiA.Dũng(TP-BTXH)Phòng họp trực truyến UBND tỉnh
08:00Họp thông qua Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xãA Tân (PGĐ Sở); theo GM số 539/GM-UBNDHội trường UBND tỉnh Khánh Hòa
08:00cùng HĐND tỉnh làm việc với ngân hàng CSXH cho vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèoA. Tân, A. TríChi nhánh ngân hàng CSXH Khánh Hòa
Thứ sáu 21/06
07:00Tham dự tập huấn cải cách hành chính năm 2019Văn phòng Sở (C.Thùy-PCVP, A. Phúc)Phòng Hội nghị, tầng 6, Ks Luxury, 24 Trần Phú
07:00Tổ chức tập huấn cung cấp kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha, mẹ người chăm sóc trẻ em năm 2019 tại huyện Vạn NinhA.Tân(PGĐ)Phòng BTXH-TE-BĐGhuyện Vạn Ninh
07:00Tập huấn trợ giúp xã hội đối với bệnh nhân trầm cảm 2 ngày 21-22/6/2019Cục BTXHCục BTXH, Sở Y tế, TT, Ytế, TT, CTXH và CTV CTXHKS Châu Loan, đường Mai Xuân Thưởng
08:00Kiểm tra chương trình MTQG nông thôn mới xã Vạn Thọ, huyện Vạn NinhA. Tân, A Trí (BTXH - TE-BĐG)UBND xã Vạn Thọ
14:00họp giao ban SởA.Danh(GĐS)Lãnh đạo sở, các phòng chuyên môn, Chi cục PC TNXH Hội trường A
Thứ bảy 22/06
08:00Dự Hội nghị sơ kết phong tào thi đua 6 tháng đầu năm 2019 (Khối sự nghiệp xã hội)Lãnh đạo Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội; Chủ tịch Công đoàn Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội;Lãnh đạo các phòng chuyên môn; Bí thƣ đoàn thanh niên Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hộiKhu du lịch Suối nguồn-Cam Lâm-Cam Ranh