[Đăng ngày 02/03/2017]
Sáng ngày 28/02/2017, Tại Hội trường Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW và Quy định số 30-QĐ/TW cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở.
[Đăng ngày 19/12/2016]
Công tác kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, từ đó nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, ngày 15/12/2016, tại Hội trường Sở, Chi bộ Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới đối với 02 quần chúng ưu tú: đồng chí Mai Kiều Lê Anh (công tác tại phòng Người có công) và đồng chí Lê Nguyễn Bảo Hoàng (công tác tại phòng Kế hoạch – Tài chính).
[Đăng ngày 05/07/2016]
Sáng ngày 04/7/2016, Tại Hội trường Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Sở tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tổng số đảng viên trong Đảng bộ Sở tham dự là 110 người.
[Đăng ngày 26/04/2016]
Ngày 23/4/2016, Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
[Đăng ngày 19/01/2016]
Ngày 09/01/2016, Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
[Đăng ngày 06/12/2015]
Sáng ngày 02/12/2015, Chi bộ Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (TB&XH) Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2017.
[Đăng ngày 09/08/2015]
Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 8 năm 2015, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, với sự tham dự của 297 đại biểu. Đại hội Đảng bộ Khối vinh dự đón tiếp đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội.
12

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,