[Đăng ngày 23/02/2021]

Chiều ngày 04 tháng 02 năm 2021, Khối thi đua Nội chính – Văn xã, Ngành Thanh tra gồm 09 đơn vị: Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Trưởng Khối thi đua năm 2021), Thanh tra Sở Y tế, Thanh tra Ban Dân tộc, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Sở Nội vụ, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra Sở Tư pháp, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021.

[Đăng ngày 07/01/2021]

Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 20/11/2019 có hiệu lực thi hành. So với bộ luật cũ, bộ luật này có nhiều điểm mới.

[Đăng ngày 09/11/2020]

Chiều ngày 30/10/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Phổ biến, giáo dục pháp luật cho CCVC và người lao động các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở.

[Đăng ngày 07/10/2020]

Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 30/9/2020, tại thành phố Biên Hòa – Đồng Nai, Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra về an toàn lao động, chính sách người có công và xã hội.

[Đăng ngày 15/09/2020]

Trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, ngày 11/9/2020, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm tăng cường kỹ năng, nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển tại tỉnh Khánh Hòa.

[Đăng ngày 31/03/2020]

Ngày 01/03/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực từ ngày 15/4/2020 thay thế Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ.

[Đăng ngày 04/03/2020]

Trong giai đoạn 2015-2019, công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Lao động - TB&XH đã triển khai nhiều nội dung như: chính sách lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thanh tra về chính sách người có công, chính sách bảo trợ xã hội, thanh tra hành chính và thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng đối với một số đơn vị trực thuộc Sở.

[Đăng ngày 06/02/2020]
Theo báo cáo của Cục Việc làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, kết quả tham gia và thu bảo hiểm thất nghiệp liên tục tăng qua các năm và đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tính đến tháng 11/2019 toàn quốc có 13.240.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; số tiền thu bảo hiểm thất nghiệp là 15.477 tỷ đồng.
[Đăng ngày 09/01/2020]
Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, trong đó đã xác định bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.
[Đăng ngày 09/01/2020]
Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong 02 năm 2018-2019, Thanh tra Bộ đã phối hợp Cục Việc làm triển khai 10 cuộc thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật bảo hiểm thất nghiệp tại các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm; 10 cuộc tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố; 14 cuộc tại các Bảo hiểm xã hội các huyện và 07 cuộc tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; kết quả có 144 kiến nghị được thực hiện đối với các đơn vị được thanh tra.Độ ẩm:
Sức gió: