DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

TT

Tên TTHC

Mã hiệu

Số, ngày Quyết định ban hành danh mục TTHC của UBND tỉnh

Nội dung chi tiết TTHC

LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG (06 TTHC)

1

Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

2.000134

Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 26/01/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=489&open_popup=1

2

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

2.000111

Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 13/10/2020

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=419&open_popup=1

3

Thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập).

1.005449

 

Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 20/2/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7696&open_popup=1

4

Thủ tục Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập).

1.005450

Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 20/2/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7697&open_popup=1

5

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động

2.002341

Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 13/10/2020

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=238070&open_popup=1

6

Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp.

2.002343

Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 13/10/2020

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=238071&open_popup=1

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG (02 TTHC)

1

Quy trình đăng ký nội quy lao động

2.001955

Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 16/6/2021

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6941&open_popup=1

2

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm chủ sở hữu

1.004949

Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 28/5/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6920&open_popup=1

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (32 TTHC)

1

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

2.000978

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3226&open_popup=1

2

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3242&open_popup=1

3

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

1.002271

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3264&open_popup=1

4

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

1.004967

 

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6945&open_popup=1

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

5

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

1.002305

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3314&open_popup=1

6

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

1.002354

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3381&open_popup=1

7

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

1.002363

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3393&open_popup=1

8

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

1.002377

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3408&open_popup=1

9

Thủ tục giám định vết thương còn sót

1.002382

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3418&open_popup=1

10

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

1.002393

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3431&open_popup=1

11

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1.003351

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4769&open_popup=1

12

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1.003351

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4769&open_popup=1

13

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

1.002429

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3475&open_popup=1

14

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

1.002440

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3487&open_popup=1

15

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

1.003423

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4884&open_popup=1

16

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

1.002449

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3498&open_popup=1

17

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

1.002487

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3552&open_popup=1

18

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

1.006779

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=9081&open_popup=1

19

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

1.002519

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3595&open_popup=1

20

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

1.002720

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3879&open_popup=1

21

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

1.005387

Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 16/7/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7590&open_popup=1

22

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

1.002741

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3913&open_popup=1

 

23

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

1.002745

Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3918&open_popup=1

24

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

2.001157

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3923&open_popup=1

25

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

2.001396

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4760&open_popup=1

26

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

1.003025

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4297&open_popup=1

27

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

1.003042

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4318&open_popup=1

28

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

1.003057

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4336&open_popup=1

29

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

1.003159

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4479&open_popup=1

30

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1.001257

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1873&open_popup=1

31

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

2.002037

Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 05/6/2020

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=229790&open_popup=1

32

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

2.002038

Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 05/6/2020

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=229792&open_popup=1

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (12 TTHC)

1

Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

1.000234

Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 12/01/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=333&open_popup=1

2

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh.

1.000266

Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 12/01/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=371&open_popup=1

3

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh.

1.000031

Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 12/01/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=45&open_popup=1

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

2.000189

Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=618&open_popup=1

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

1.000389

Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 15/7/2021

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=552&open_popup=1

6

Thủ tục thành lập hội đồng, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở, Uỷ ban nhân dân cấp huyện

1.000602

Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 15/7/2021

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=856&open_popup=1

7

Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

1.000584

Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 15/7/2021

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=834&open_popup=1

8

Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

1.000570

Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 15/7/2021

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=818&open_popup=1

9

Thủ tục thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

1.000558

Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=802&open_popup=1

10

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp.

1.000167

Quyết định số 3412/QĐ-UBND ngày 05/11/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=233&open_popup=1

11

Thủ tục Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

1.000160

Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 12/01/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=225&open_popup=1

 12 Xét, cấp học bổng chính sách (Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH)
 1.002407-1 Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3445

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI (09 TTHC)

1

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

2.000141

Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=506&open_popup=1

2

Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.000135

Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 20/2/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=490&open_popup=1

3

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.000062

Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=219&open_popup=1

4

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.000056

Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 20/2/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=201&open_popup=1

5

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

 

2.000051

 

Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=175&open_popup=1

6

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

1.001806

Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2625&open_popup=1

7

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

2.000282

Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=948&open_popup=1

8

Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

1.001305

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1945&open_popup=1

9 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.  2.000286 Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=961

LĨNH VỰC VIỆC LÀM (15 TTHC)

1

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

1.001978

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2865&open_popup=1

2

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

1.001973

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2856&open_popup=1

3

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

1.001966

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2846&open_popup=1

4

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

2.001953

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6937&open_popup=1

5

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

2.000178

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=589&open_popup=1

6

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

1.000401

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=571&open_popup=1

7

Giải quyết hỗ trợ học nghề

2.000839

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2752&open_popup=1

8

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

2.000148

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=524&open_popup=1

9

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng

1.000362

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-quyet-dinh-cong-bo-chi-tiet.html?ma_quyet_dinh=298

10

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

1.001881

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2719&open_popup=1

 11 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam  1.009811 Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=259780

12

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

1.000121

Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 26/8/2021

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=172&open_popup=1

13

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

2.000205

Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 26/8/2021

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=650&open_popup=1

14

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

2.000192

Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 26/8/2021

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=627&open_popup=1

15

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19

2.002398

Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 16/7/2021

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=274056

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (06 TTHC)

1

Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

2.000025

Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=91&open_popup=1

2

Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

1.001853

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2685&open_popup=1

3

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

2.000032

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=113&open_popup=1

4

Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

2.000036

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=125&open_popup=1

5

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

1.000091

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=128&open_popup=1

6

Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa

2.000044

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=149&open_popup=1

LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC (03 TTHC)

1

Đăng ký hợp đồng cá nhân

2.002028

Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 20/4/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7187&open_popup=1

2

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

1.005132

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7190&open_popup=1

3

Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày

1.000502

Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=729&open_popup=1

 

LĨNH VỰC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM (02 TTHC)

1

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

1.004946

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6915&open_popup=1

2

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

1.004944

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6913&open_popup=1

LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ (01 TTHC)

1

Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

1.005218

 

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7367&open_popup=1