[Đăng ngày 14/03/2022]

Sáng ngày 10/3/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021, triển khai Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tham dự và chủ trì Hội nghị.

[Đăng ngày 11/11/2021]

Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chú trọng chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của sở. Qua đó, chất lượng xử lý công việc cho các tổ chức, công dân được nâng cao và đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật…

[Đăng ngày 09/11/2021]

Ngày 08/11/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 4044/QĐ-UBND ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 
Độ ẩm:
Sức gió: