[Đăng ngày 24/09/2020]

Chiều ngày 22/9/2020, Khối thi đua giáo dục nghề nghiệp tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2020 – 2021. Đến dự Hội nghị có bà Phạm Thị Xuân Trang – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở; ông Võ Bình Tân - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở; ông Văn Đình Tri - Phó Giám đốc Sở; đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở; Lãnh đạo, cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng và công đoàn của 08 Trường trong Khối.

[Đăng ngày 17/08/2020]

Chiều ngày 14/8/2020, Khối thi đua Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm học 2019-2020. Đến dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết có bà Phạm Thị Xuân Trang - Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

[Đăng ngày 23/07/2020]

Sáng ngày 22/7/2020, Khối thi đua các Sở quản lý nhà nước 1 gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 tại Sở Sở Khoa học và Công nghệ – Đơn vị Trưởng Khối thi đua.

[Đăng ngày 16/07/2020]

Ngày 10/7/2020, Khối thi đua Văn phòng Sở tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 06 tháng đầu năm 2020. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có bà Phạm Thị Xuân Trang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở.

[Đăng ngày 10/07/2020]

Ngày 03/7/2020, Khối thi đua Sự nghiệp xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự Hội nghị, có ông Võ Bình Tân – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đại diện các phòng chuyên môn của Sở và đại diện lãnh đạo, đại diện các đoàn thể các đơn vị thành viên của Khối Sự nghiệp xã hội.

[Đăng ngày 10/06/2020]

Ngày 10 tháng 6 năm 2020, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Lao động – Thương binh và Xã hội 5 năm (2015 - 2020) nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những mặt tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến, đề ra nhiệm vụ phong trào thi đua trong thời gian tới.

[Đăng ngày 24/03/2020]

Ngày 20/3/2020, Khối các Sở quản lý nhà nước 1 (gồm các Sở: Lao động-Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa và Thể thao; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Ngoại vụ) tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ làm Trưởng Khối thi đua năm 2020.

[Đăng ngày 26/02/2020]

Chiều ngày 20/02/2020, Khối thi đua Sự nghiệp xã hội tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020. Trung tâm Dịch vụ Việc làm làm trưởng khối thi đua năm 2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có có ông Võ Bình Tân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở.

[Đăng ngày 17/02/2020]

Ngày 14/02/2020, Khối thi đua Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020. Tham dự Hội nghị có Bà Phạm Thị Xuân Trang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, Chủ tịch hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở;
Độ ẩm:
Sức gió: