[Đăng ngày 26/03/2022]

Chiều ngày 24/3/2022, tại Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa, Khối thi đua Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua năm học 2021- 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Tạ Hồng Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở.

[Đăng ngày 16/03/2022]

Sáng ngày 15/3/2022, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa - 46 Trần Phú, Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022.

[Đăng ngày 01/03/2022]

Sáng ngày 01/3/2022, Khối các Sở quản lý nhà nước (Khối 1) gồm các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngoại vụ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa và Thể thao; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao làm Trưởng khối năm 2022.

[Đăng ngày 28/02/2022]

Chiều ngày 22/02/2022, Khối thi đua Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022. Tham dự Hội nghị có ông Tạ Hồng Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, Chủ tịch hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở.

[Đăng ngày 14/02/2022]

Chiều ngày 11/02/2022 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội thị xã Ninh Hòa, Khối thi đua Sự nghiệp xã hội tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có có ông Nguyễn Thành Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Đăng ngày 20/12/2021]

Chiều ngày 17/12/2020, Khối Thi đua Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2021, gồm 08 đơn vị: Văn phòng Sở (Trưởng khối), Phòng Lao động - Việc làm, Thanh tra, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Người có công, Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới và Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội.

[Đăng ngày 15/12/2021]

Ngày 15/12/2021, tại thị xã Ninh hòa, Khối thi đua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Tạ Hồng Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Đăng ngày 17/10/2021]

Sáng ngày 16/10/2021, Khối thi đua Giáo dục nghề nghiệp tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2021 - 2022. Đến dự Hội nghị có ông Tạ Hồng Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở; ông Văn Đình Tri - Phó Giám đốc Sở; ông Phạm Thái Đài - Phó giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở; đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở; Lãnh đạo, cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng và công đoàn của 08 Trường trong Khối.

[Đăng ngày 30/06/2021]

Ngày 28/6/2021, Khối thi đua Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2021. Tham dự hội nghị có bà Phạm Thị Xuân Trang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở.

[Đăng ngày 29/03/2021]

Chiều ngày 26/3/2021, tại Trường Trung cấp kinh tế Khánh Hòa, Khối thi đua Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua năm học 2020-2021. Đến dự và phát biểu tại hội nghị sơ kết có ông Văn Đình Tri – Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Độ ẩm:
Sức gió: