[Đăng ngày 06/01/2019]
Sáng ngày 04/01/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức cuộc họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh nghiệm thu kết quả Đề án Khoa học “Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025”.
[Đăng ngày 04/12/2018]
Ngày 28/11/2018, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp Hội đồng đánh giá công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018. Tham dự buổi đánh giá có các thành viên Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các tác giả đề tài sáng kiến. Ông Nguyễn Văn Danh, Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.
[Đăng ngày 12/11/2018]
Thực hiện quy định về đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước, sáng ngày 07/11/2018, tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả đề án khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025”.
[Đăng ngày 16/07/2018]
Sáng ngày 13/7/2018, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cơ sở đối với đề tài: “Công tác xã hội hỗ trợ điều trị cho người nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Khánh Hòa (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy Khánh Hòa)” do ông Phạm Đức Tân – Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy Khánh Hòa làm Chủ nhiệm đề tài.
[Đăng ngày 11/07/2018]
Ngày 05/7/2018, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp Hội đồng đánh giá công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2017 - 2018. Tham dự buổi đánh giá có các thành viên Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các tác giả đề tài sáng kiến. Ông Nguyễn Văn Danh - Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng - Chủ trì Hội nghị.
[Đăng ngày 24/06/2018]
Trong khuôn khổ thực hiện Đề án Khoa học và công nghệ cấp tỉnh được UBND tỉnh giao, sáng ngày 18 tháng 6 năm 2018, tại thành phố Nha Trang, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo khoa học Đề án “Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025”.
[Đăng ngày 25/04/2018]
Sáng ngày 24/4/2018, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cơ sở đối với đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội tại các Bệnh viện trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa” do Ông Võ Bình Tân – Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội làm chủ nhiệm đề tài.
[Đăng ngày 11/04/2018]
Ngày 07 tháng 4 năm 2018, tại Cơ sở Cai nghiện ma túy Khánh Hòa (Khánh Bình – Khánh Vĩnh) đã tổ chức hội thảo đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở “Công tác xã hội hỗ trợ điều trị cho người nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Khánh Hòa” do Ths. Phạm Đức Tân - Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy Khánh Hòa làm chủ nhiệm đề tài.
123Độ ẩm:
Sức gió: